Foto:

Grillhytte i Gardavikjo?

Bjoa Bygdeutviklingslag og Friluftsrådet er enige om at den gamle hytta i Gardavikjo ikkje lenger er i brukbar stand.
Planen er nå at me skal erstatta den gamle hytta med ei heilårs grillhytte.