IS
Foto:
Start:
31/5/2023
13:00
Slutt:
31/5/2023
15:30
Pris:

Kløvertreff på Helsehuset

Kløvertreff på Helsehuset er ein sosial møteplass i regi av Sanitetsforeninga, vanlegvis siste onsdagen i månaden

KLØVERTREFF onsdag 31. mai kl 13:00.

Onsdag 31. mai er det igjen Kløvertreff for pensjonistar kl 13:00 - ca 15.30.

Ingrid Steinsland viser gamle og nye foto og fortel om Gråhorgjo og bruken av fjellet til nytte og rekreasjon opp gjennom tidene.

Middag, dessert med kaffi, drøs og utlodding som vanleg.

Gevinstar tar me imot med takk.

Påmelding seinast onsdag 24. mai til Ingrid Steinsland tlf 481 34 862 eller Anne Karin Rolfsnes tlf 953 65 511.

Velkommen til både nye og gamle deltakarar blant dei godt vaksne i bygda!


Lag knytt til arrangementet