Foto:

Arquebusfilmen på minnepinn

Av: Marit Eikehaugen  21.11.2017

Nå er minnepinnene med Arquebusfilmen kommet. Ta kontakt med Kari og Leiv Tindeland på tlf. 900 60 691 for avtale om henting/sending av filmen. Kr. 100 pr. stk. + ekstra for porto og konvolutt v/sending.