Foto:

Bjoa Bygdeutviklingslag

SØK AS er ein viktig samarbeidspartner for BBU.  I 2018 fekk me 72 000 kr til prosjekt og drift under BBU-paraplyen!   BBU vil på si side støtta SØK og SØK sitt eigarskap i Haugaland Kraft AS, og tilrår alle medlemmer om å nytta HK som leverandør av straum og breibandstenester.

Kontaktperson

ar

Tlf:
Epost:

Tlf:
Epost:

Vedlegg

Gjelds- og kravspesifikasjon 2021
Les tekst oppdateringFølg link vedleggLast ned fil vedlegg
22/4/2022
Årsmøte i BBU 20. februar 2020
Les tekst oppdateringFølg link vedleggLast ned fil vedlegg
28/2/2020
Referat frå styremøte BBU 27.05.2019.
Les tekst oppdateringFølg link vedleggLast ned fil vedlegg
29/5/2019
Referat frå Bygdakafé på Helsehuset TORSDAG 25.APRIL kl 19.30
Les tekst oppdateringFølg link vedleggLast ned fil vedlegg
25/4/2019

Arrangement me er med på

Ingen arrangement akkurat nå.
andre arrangement