Bilde av Helsehuset Kløvertun på Bjoa
Liv-Kari Bødtker
Foto:

Bjoa Sanitetsforening

(tidlegare Bjoa Helselag) har arbeidd lokalt og bidratt sentralt i over 80 år!

Foreninga er i vekst, og me er nå meir enn 50 medlemmer og er ein av 650 lokalforeningar i Norske Kvinner Sanitetsforening. Bjoa Sanitetsforening eig og driv Helsehuset Kløvertun, og står på for å fylla huset og bygda med miljøskapande aktivitet for alle aldrar. Vårt motto er: Omtanke i nærmiljøet.

Norske Kvinners Sanitetsforening er Noregs største kvinneorganisasjon!Medlemmene våre står på for kvinners helse og livsvilkår, frå vogge til grav. Sidan etableringa i 1896 har organisasjonen jobba for dei som treng bistand i samfunnet og retta den frivillige innsatsen der behovet er størst.

Lær meir om NKS sitt arbeid på www.sanitetskvinnene.no

Kontaktperson

ar

Liv-Kari Bødtker, leiar

Tlf:
+47 415 49 252

Marlen Bødtker, nestleiar/utleige

Tlf:
+47 983 56 221
Epost:

Vedlegg

Ingen vedlegg akkurat no.

Arrangement me er med på

Ingen arrangement akkurat nå.
andre arrangement