Foto:

Fra årsmøtet i BBU

Av: Marit Eikehaugen 25.04.2009

Bjoa Bygdeutviklingslag avviklet 21. april årsmøte i Drøsestova på Innbjoakaien. Den nye rådmannen i Ølen, Kristian Birkeland, var vår gjest.

Han roste bjoabuen for entusiasmen, initiativet og deltakelsen bygdefolket viser for eget bygdesamfunn. Det som er positivt i bygda er også positivt for kommunen. Det trengs når en skal få nye tilflyttere.

Han fikk utfordringen, hva kan BBU gjøre for kommunen og omvendt? -Det er kun fantasien som setter grenser. Fysisk og innholdsmessig. BBU er en utviklingskraft, en ideskaper. Dere må være aktive i kommuneplanprossessen om hvordan kommunen skal se ut. Her trenger vi engasjement fra innbyggerne. Og at bjoabuen er kjent for engasjement, det er noe vi vet. Vi har et felles mål, vi ønsker at Bjoa skal være en blomstrende og levende bygd. En bygd med vekst og utvikling.

En glødende rådmann oppfordret bjoabuen til å være aktiv og krevende i møte med kommunen. -Bruk verktøyet som er gitt dere, tekstdelen i kommuneplanen, den kan dere alltid etterprøve kommunen på. Et viktig verktøy som hele tiden følger meg i mitt arbeid, sa han videre.

Han var vel kjent med bjoabuen og deres evige kamp for å beholde skolen i bygda, og mente det er et pluss å ha skole og barnehage i lag, som på Bjoa, men kvaliteten må være det viktigste, sa han.

Så var det matpause med deilig kjøttsuppe.

Årsmøtet fikk orientering om i regi av BBU som:

* Veilysprosjektet
* Sjå fjorden prosjektet
* Gardavikhytten
* Kjørebøhaugen
* Julemarknaden
* Julekonserten
* Miljøstasjon
* Arquebusmarsjen
med mere.

Noen av sakene vil vi komme tilbake til med mer info her på Bjoanett.


Styret i 2009 blir:

Marit Eikehaugen, leder
Tor Stein Svendsbø, sekretær
Gunnar Dalen, kasserer, medlem
Kathrina Håvarstein, medlem
Ernst Grønnestad, medlem
Anne Sofie Sandvik, medlem
Harald Hetland, varamedlem

Anne Sofie er nytt medlem og nytilflyttet bjoabu. Nytt av året er et varamedlem, her ble Harald valgt. De øvrige ble gjenvalgt fra 2008.

Foto: Marit Eikehaugen