Foto:

Bjoa Boksamling - vinterkafé

Av: Marit Eikehaugen  25.01.2018

Hentet fra FB: -Bjoa Boksamling inviterer til vinterkafé med basar og «syng med oss», i gymsalen på Bjoa skule søndag 28. januar kl. 15:00.

• Salg av kaker, kaffi, saft og brus
• Åresalg med fine gevinster
• Kristian Frøyland med sine vener spelar

Velkommen skal du vera!

Her får du høve til ein uformell og hyggeleg nabodrøs over kaffikoppen samstundes som du får gleda ved å delta i allsong, og kan hende er du heldig og vinn deg ein flott basargevinst?

Vi håper du kjem!

Styret i Bjoa Boksamling