Foto:

Bondebladet: Drøsestova på Bjoa. Del 1.

Av: Hentet fra Bondebladet 22.12.2008

Bondebladet: Drøsestova på Bjoa er ein god samlingsarena der bøndene kan diskutera faglege saker, utveksla erfaringar og ha eit sosialt fellesskap, seier Roy Erik Hetland.

Kvar fyrste torsdag i månaden samlar bøndene på Bjoa seg i Drøsestova for å ta eit pusterom i fellesskap med sambygdingar.

Bondesamlingane på Buo - den tradisjonsrike bygdebutikken på Innbjoa-kaien - har vore fast takst i Bjoa Bondelag heilt sidan midt på 80-talet.

Bondebladet besøkte Drøsestova på Bjoa i 1987 - og no 21 år etterpå, er det framleis folk frå den gong som møter trufast opp kvar fyrste torsdag i månaden, i lag med ein ny generasjon bønder som har kome til i åras løp. Av: Ådne Aadnesen.

Foto: Ådne Aadnesen

Sjå vedlegg!