Foto:

Familie-trim

Av: Ernst Arne Sælevik 24.01.2009
Orienteringsgruppa i Bjoa Idrettslag startar opp att med familietrim i gymsalen på Bjoa Skule kvar tysdag framover frå kl. 18:30 til 2000.
Born under 10 år må ha ein vaksen person med seg.

Trimmen vert etter vanleg mønster med utetrim/jogging/oppvarming den
første halvtimen, så ein halvtime med styrketrening/sirkeltrening inne og avsluttar med ein halvtime ballspell inne.
All innsats etter eigen kondis og form.

Vel møtt!

Bjoa IL, O-gruppa

Foto: Jarle Sandsgård