Foto:

Mange gjenvalg i Bjoa Båtlag

Av: Marit Eikehaugen 01.03.2009

Fredag kveld avholdt Bjoa Båtlag årsmøte i klubbhuset i båthavnen. Laget hadde ved utgangen av fjoråret 119 betalende medlemmer. Femten fant veien til klubbhuset denne kvelden.

I år blir det 2 fellesdugnader, fastsatt til lørdag 18. april og 3. oktober. Ellers vil ordningen med roterende havnevakt og toalettvask videreføres. Båthavnen kom i fjor på 4. plass i Båtmagasinets kåring av Norges beste gjestehavn 2008, mot 7. plass året før.

Styret takker alle for innsatsen i året som gikk.

Båtlagets årsmelding viser stor aktivitet og sunn økonomi i 2008.


Båtlagets styre i 2009 har følgende sammensetning:

Formann: Lars Geir Dommersnes
Nestformann/Havnesjef: Kari Dommersnes
Kasserer: Anne Grethe Sahl
Sekretær: Leif Terje Årvik
Styremedlem: Arthur Lind
Varamedlem: Erling Buajore
Varamedlem: Roger Rolfsnes
Revisor: Børge Sandsgård
Revisor vara: Kjell Kjærland

Slippsjef: Leif Terje Årvik (slippsjef får nå fast styreplass)
Hjelper: Tor Stein Svendsbø
Hjelper: Lars Geir Dommersnes
Hjelper: Tore Hegerland
Hjelper: Harald Kjærland
Hjelper: Joar Torsen

Valgkomite: Bjørn Ove Toadalen
Medlem: Harald Kjærland
Medlem: Joar Torsen

Årsmøtet ble avrundet med drøs, utlodning og som bildet viser, Anne Grethe Sahl som her serverer Edith Østenstads vidunderlige kjøttsuppe!

Foto: Marit Eikehaugen