Foto:

Sølvstas funne etter 17 mai 2009

Av: Kristian Resset 17.05.2009

Eg sit altså med to tilbehør til bunadssølv som eigarane sikkert kan tenke seg å få montert på finstasen att. Har teke bilete av båe to, noko som sikkert gjer det enklare å kjenne dei att enn då dei vart synt fram frå scena.


Bildet over, stasdings nr. 1

Her er stasdings nr. 2:

Kontakt Kristian Resset dersom du saknar desse.