Foto:

Turvegtraseen rundt Bjoavatnet

Av: Marit Eikehaugen  02.04.2018

Hentet fra Facebook: -Dugnad laurdag 7. april på turvegtraseen rundt Bjoavatnet. Bjoa idrettslag skal nå i gang med å rydde traseen for turvegen. Dei som har lyst til å bidra til at dette prosjektet blir realisert kan møte opp med Ishuset kl 10.00.

Ta med redskap som t.d motorsag, ryddesag, brakesaks og ikkje minst eiga handkraft. Det blir mykje greiner å dra vekk. Det vil vere høve, for dei som er interessert, til å få gratis ved samstundes som dei gjer idrettslaget ei stor teneste. Vel møtt!

Av: Ingrid Johannessen
Foto: Ingrid Johannessen