Eivind Gangstø
Foto:

Elgen likar Bjoa

I fjor blei det sett og fotografert ein vaksen elg på Baslifjellet. I går tikka det inn eit nytt bilete av skogens konge, om lag på same plass og av same fotograf.

Det kan tyda på at denne elgen likar seg på Bjoa og at slagordet: "Ei bygd å bli glad i" har stor gjennomslagskraft.