Arkivert
Foto:

Har du bustad til flyktningar?

Hei Bjoa!

🫵

Har du ledig utleiebustad? Kjenner du nokon som har det? Min 1-3 soverom? Til ein ok pris? (For kostbare bustader vert ikkje vurdert)

🫶

Det er krig i Europa, derfor sa kommunestyret i Vindafjord i går ja til å ta imot 104 flyktningar i 2024.

🤝

Bjoa Bygdeutviklingslag trur Bjoa vil vera ei bygd som tar godt imot flyktningar! Både tolk, potensielle arbeidstreningsplasser, fritidsaktiviteter og fadderar står klar til å ta imot +++

🛻

Då dei som jobbar med busetjing i kommunen har tett oppfølging med flyktningane i oppstarten, er dei avhengig av å få busett fleire på Bjoa samstundes, for å effektivisera tid dei brukar i bil. Derfor er dei avhengig av å få meldt inn fleire bustader, så fort som mogleg.

✍️

Her kan du lese meir og melde inn bustad: https://www.vindafjord.kommune.no/helse-og-velferd/krigen-i-ukraina/har-du-bustad-til-flyktningar/

Send gjerne Bjoa Bygdeutviklingslag ei melding om at du har meldt inn ein bustad, så har me ei oversikt

😀