Foto:

Omsorgsprisen 2019 til Bjoa Sanitetsforening

Bjoa Sanitetsforening blei tildelt Vindafjord kommune sin Omsorgs- og inkluderingspris for 2019!
I laget si helsing på facebook uttaler leiaren Liv Kari Bødtker at:

"Prisen går til alle medlemmer og andre som stiller opp for Sanitetsforeninga, til modige og nytenkjande kvinner som staka ut kursen før oss, til NKS sentralt som finn nye oppgåver tilpassa nye tider og til dei heime som må klara seg utan vår omsorg når me brukar tid på møte og arrangement. Gratulerer og takk til oss/dåke alle!
Fantastisk motiverande når det me syslar med på fritida blir verdsett på denne måten."

Bjoa.no gratulerer!