Foto:

Årsmøte i Bjoa Bygdeutviklingslag

Av: Marit Eikehaugen 20.04.2009

Velkommen til årsmøte i Bjoa Bygdeutviklingslag, tirsdag 21. april kl. 20:00 i Drøsestova.

Bjoa Bygdeutviklingslag, BBU, er laget der hele bygda er medlem. Den nye rådmannen i Vindafjord kommune, Kristian Birkeland, kommer. I tillegg vil Bjoalandets mann i Formannskapet, Kjartan Innbjo være til stede og informere litt om aktuelle saker som angår bygda. Møtelyden vil også får oppdatering fra tiltak innunder BBU. Kommer du?

Møtemat kr. 50 pr person, utlodning m.m. Husk å ta med litt ekstra penger til utlodningen!

Arkivfoto: Marit Eikehaugen. Fra et tidligere årsmøte i BBU.