Foto:

Årsmøte i Bjoa Helselag

Av: Liv-Kari Bødtker  23.02.2018

Velkommen til årsmøte i Bjoa Helselag, på Bjoa Helsehus tysdag 27. februar kl. 19.00.

SAKLISTE:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Godkjenning av årsmelding 2017
3. Godkjenning av årsrekneskap 2017
4. Sak frå styret: Disponering av overskotet for 2017 (ca kr 52.000)
a. Gåve til NKS sine fond og prosjekt
b. Investering i akustikkdempande plater i storesalen
c. Overføring av kr 50.000 frå brukskonto til «huskonto».
5. Sak frå styret: Forslag om å slutta seg til «Spleiselaget» 2018-2020
6. Saker på høyring til landsmøte i Norske Kvinners Sanitetsforening
a. Endring av medlemskategoriar
b. Delegatfordeling på Landsmøtet i NKS
c. Strategisk plan 2018-2024 for NKS
7. Val: (Valnemnda har spurt kandidatar på førehand så det er «ingen fare» å gå på årsmøtet.
8. Forslag til Årsplan 2018

Pause med god mat, bilde frå aktivitetane gjennom året og utlodding.
Alle som er interesserte i Bjoa Helselag og NKS sitt arbeid er hjarteleg velkomne, men berre medlemmer som betalte kontingent i 2017 har stemmerett!

VEL MØTT!