Foto:

Basar Utbjoa

Av: Marta Marie aasbø  20.06.2017

Basar på Utbjoa bedehus lørdag 24. juni kl. 16:00.

Andakt v/ Roar Vik, sang og musikk. Kaffi og kaker
Alle velkomne!
NMS