Foto:

Bedehusbasar på Innbjoa

Av: Annbjørg Våge  02.04.2018

Onsdag 4. april kl 18.00 blir det igjen basar på Innbjoa bedehus!

Store og små er hjarteleg velkomne til basar! Bjoa barnekor deltek med song, det blir enkel servering, andakt, song og utlodding.

Inntektene frå basaren går til drifta av bedehuset.