Foto:

Bjoa Båtlag - Havnevakter 2018

Av: Marit Eikehaugen  19.03.2018

Her er årets havnevaktliste. Søndager er vaktskiftedag med overlevering

av nøkkel og informasjon til neste på listen.

Uke Navn
13. Leif Terje Årvik
14. Odd Gjerde
15. Bjørn Ove Toadalen
16. Tor Stein Svendsbø
17. Eivind Gangstø
18. Kristian Hauge
19. Steinar Freim
20. Arnfinn Vølstad
21. Joar Torsen
22. Harald Kjærland
23. Bjørn Genberg
24. Eivind Veim
25. John Olav Tjelle
26. Tone Skien
27. Åge Solberg
28. Svein Magne Miljeteig
29. Roger Rolfsnes
30. Jan Rolfsnes
31. Erling Buajore
32. Endre Bleie
33. Anders Lunde
34. Tore Hegerland
35. Svein Stinesen
36. Toralv Tveit
37. Arild Karlsen
38. Friluftsrådet

Toalettpapir, såpe og div. finner du i boden bak klubbhuset. Nøkkel er på nøkkelknipet.

Arbeidsoppgaver:
– Renhold av toaletter, gang og dusj.
– Fylle på toalettpapir, tørkepapir og såpe.
– Plukke boss og tomflasker.
– Slå gress langs holmen og utenfor hytten med kantklipper.
– Ringe bossbilen tlf. 98246221 når bosscontainer er full.

Dersom tildelt uke ikke passer må den enkelte selv ordne bytte og skrive det på listen.

Søndag er vaktskiftedag med overlevering av nøkkel og informasjon til neste på listen.

Greit å vite om Bjoa Båtlag

Havnesjef: Endre Bleie - tlf. 91301167. Formann: Arne Sjo - tlf.91884647

Foto: Marit Eikehaugen