Foto:

Malberiwatte-prosjektet takkar for god støtte

Av: Anne Gunhilde Oma 21.01.2009

Kakesalget på julemarknaden og panteboksen på Buo i desember brakte inn ca kr 10.000,- til prosjektet.

Bildet er frå julefesten på matstasjonen. Ungane hadde laga program sjølv. Gavene i år var diverse utstyr ungane treng i skulekvardagen. Prosjektet sin kontaktperson fortel at arbeidet har gått framover det siste året, og dei gledar seg over å sjå at arbeidet gir resultater. Det er håp om å få tatt inn enno fleire ungar i år.