Arkivert
gd
Foto:

Framdrift i Gardavikjo

Det skjer store framsteg i arbeidet med gapahuk / hagestove i Gardavikjo. Bakveggen i stein er ferdig oppmurt og av grunnarbeidet står det berre att å støypa sjølve plattingen.

Deretter kan trearbeidet starta, og det vil bli behov for litt dugnadsinnsats i sommar som bl.a. handlangar og hjelpesnikker. Dei som har lyst til å vera med på dette interessante prosjektet, kan melda seg til Harald Hetland, tlf 416 32 774.