Arkivert
EA
Foto:

Framtida for Bjoa Skule - hugs påmelding til folkemøte!

Kommunen har lagt opp til høyringsmøte om framtidig struktur for barnehagar og skular, men det er på nåverande tidspunkt usikkert når møtet blir.

Uansett står påmeldingsfristen ved lag, og det er svært viktig at så mange som mogleg melder seg på. Ei høg påmelding vil understreka behovet for eit folkemøte på Bjoa i dette viktige spørsmålet.

Påmeldingsfristen er 14.januar. Påmeldinga kan du senda via denne lenka:

https://www.vindafjord.kommune.no/siste-nytt/barnehage-og-skulebruksplanen.476012.aspx?fbclid=IwAR3FLol4t53bRr4yst5pWacTC3kKdXESYZ-UpVL2glVsbbNFT907gaTXRhA

eller du kan gå inn på Vindafjord kommune sine nettsider.

Viktig at flest mogeleg melder seg på!!!

Det handler om framtida til barnehagen og skulen vår =framtida til bygda vår!