Arkivert
Foto:

Om Romsa

Øybiografien "Romsa - ei perle i Sunnhordland" er spekka med historie, kart, bilete og kjeldeinformasjon. Heftet er verdifullt for gamle og nye venner av Romsa.

Saman med Friluftsrådet Vest, Statskog og forfattar Anders Lundberg seier me berre Velkommen til Romsa!

Heftet er framleis å få tak, men du finn også heftet på denne lenka: http://bjoanett.no/images/romsa_hefte.pdf

eller på denne: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014121807517